FR NL

Team

Een radiotherapie behandeling wordt voorgeschreven door een radiotherapeut-oncoloog die werkt in een team met medische fysici, technologen en verpleegkundigen.

De radiotherapeut-oncoloog

De radiotherapeut-oncoloog is de  arts-specialist die verantwoordelijk is voor uw behandeling. De radiotherapeut-oncoloog bepaalt welk gebied bestraald dient te worden, welke dosis toegediend wordt en uit hoeveel sessies de behandeling bestaat. Hij/zij is ook verantwoordelijk voor de medische opvolging tijdens en na de behandeling. Hij/zij kan zich daarbij laten bijstaan door verpleegkundigen/technologen. Ook al voert de radiotherapeut/oncoloog niet persoonlijk de bestraling uit, er is wel altijd een arts-specialist aanwezig op de radiotherapie afdeling die men kan consulteren bij problemen.


De verpleegkundige/technoloog

De verpleegkundigen of technologen zijn verantwoordelijk voor de positionering van de patiënt en de toediening van de behandeling. Ook op de simulatie zullen verpleegkundigen of technologen instaan voor de positionering en bediening van het toestel. Verpleegkundigen kunnen ook instaan voor specifieke taken zoals bloedafname, afnemen van bloeddruk of wondverzorging. In sommige afdelingen verlenen verpleegkundigen assistentie aan de radiotherapeut-oncoloog tijdens consultaties waarbij ze aan de patiënt verdere uitleg geven of staan zij mee in voor de opvolging van de bijwerkingen.


Medische fysici

Kwaliteitscontrole en de berekening van hoe de stralen van de behandeling zich in het menselijk lichaam gedragen zijn de twee belangrijkste taken van de fysicus. Aangezien radiotherapie vandaag gepaard gaat met een hoge graad van techniciteit, spelen de fysici een belangrijke rol bij de behandeling. Nochtans komen patiënten slechts uitzonderlijk met hen in contact. Ze werken namelijk vooral achter de schermen van de behandelingsruimte.


De dosimetrist

Een dosimetrist staat de fysicus bij en maakt het behandelingsplan. In dit plan wordt de behandeling berekend op basis van de beelden die tijdens de simulatie gemaakt worden. Ook dosimetristen werken achter de schermen en komen zelden in contact met de patiënt.


Secretariaatsmedewerkers

De secretariaatsmedewerkers ondersteunen de andere leden van het team met administratieve taken. Zij verzorgen meestal ook het onthaal van de patiënt op de afdeling.


De kwaliteitsverantwoordelijke

Radiotherapie afdelingen hebben een lange geschiedenis op het vlak van kwaliteitscontrole.

Vroeger werd deze functie vervuld door de fysicus, maar vandaag overstijgen de kwaliteitseisen van de afdeling de specifieke taken van de fysicus waardoor een eigen kwaliteitsverantwoordelijke op de afdeling noodzakelijk is.


Paramedische medewerkers

In grote radiotherapiecentra is er een team van paramedische medewerkers die ondersteuning bieden wanneer dat nodig is. Het kan gaan om psychologen, diëtisten, kinesitherapeuten, sociaal werkers, …