FR NL

Meest voorkomende indicaties voor radiotherapie

Borstkanker

Dit is de meest voorkomende behandeling met radiotherapie in België. In de regel gebeurt eerst een borstsparende ingreep met nadien radiotherapie om het risico op herval sterk te verminderen. In de meeste gevallen zal er ook medicatie gegeven worden onder de vorm van hormoontherapie of chemotherapie.

Meestal wordt de volledige borst bestraald, maar in geselecteerde gevallen kan slechts een deel van de borst bestraald worden. Bij een deel van de patiënten worden ook de lymfeklieren in de oksel, rond het sleutelbeen of naast het borstbeen mee bestraald. Vaak wordt een extra dosis of ‘boost’ gegeven in de regio waar de tumor zich bevond. Indien de borst volledig werd verwijderd dan is het soms toch nog nodig om de “borstkas” te bestralen.


Longkanker

Voor kleine longtumoren zonder aantasting van de lymfeknopen, is heelkunde een mogelijkheid. Als patiënten niet fit genoeg zijn voor heelkunde (bv. door een slechte longfunctie), kan met een lokale hoge dosis radiotherapie hetzelfde resultaat behaald worden als met heelkunde. Bij grote tumoren en/of aantasting van de lymfeklieren wordt vaak gekozen voor een combinatie van radiotherapie met chemotherapie en/of immuuntherapie. Niet alle longkankers kunnen behandeld worden met radiotherapie.


Hoofd-hals kanker

Radiotherapie voor hoofd- en hals kankers kan onder verschillende vormen gebeuren: met of zonder heelkunde, met of zonder chemotherapie, enkel ter hoogte van de tumor of ook ter hoogte van de lymfeklieren.  


Prostaatkanker

Bij prostaatkanker wordt er afhankelijk van de uitgebreidheid geopteerd voor heelkunde, uitwendige of inwendige bestraling of een combinatie. Vaak wordt een combinatie van radiotherapie met hormoontherapie toegepast en in bepaalde gevallen wordt ook chemotherapie of doelgerichte therapie gegeven. Bekijk ook de video blaas-darmvoorbereiding voor bestraling van de prostaat.


Darmkanker

Darmkanker wordt bijna altijd behandeld via heelkunde, eventueel in combinatie met chemotherapie. Bij tumoren van de endeldarm (=het onderste stukje van de darm) wordt ook vaak radiotherapie gegeven. Dit gebeurt in veel gevallen voor de heelkunde.


Radiotherapie bij uitzaaiingen

Uitzaaiingen zijn kankercellen die zich op een andere plaats in het lichaam nestelen dan de oorspronkelijke tumor, bv. uitzaaiingen in de longen of lever van een borsttumor. Als er een groot aantal uitzaaiingen zijn, wordt radiotherapie vooral als comfortbehandeling gebruikt worden, bijvoorbeeld om pijn of bloeding tegen te gaan.

Indien er slechts één of enkele (kleinere) letsels zijn, kan in geselecteerde gevallen toch gekozen worden voor een hoog-gedoseerde, zeer precieze en korte bestralingsreeks. Dit noemen we ‘stereotactische radiotherapie’. Niet alle uitzaaiingen kunnen succesvol behandeld worden met stereotactische radiotherapie.